Banstatus midsommarveckan 2018

Den tuffa vintern snart ett minne blott.

Greenerna har efter några veckors intensivt renoveringsarbete med bl.a. stödsådd, gödsling, luftning och hårt arbete, reagerat mycket positivt och vi är snart där vi vill att de skall vara. Detta vittnar också de positiva reaktioner jag fick till mig från medlemmar och gäster jag mötte när jag och Banchef Phil åkte runt och inspekterade banan. 

Nu kan vi på alvar börja jobba med putt ytan och få till en jämn och snabb bollrull. 

Ett moment återstår innan vi går in i högsäsong och det är ytterligare djupluftning med tunna solida pinnar (8 mm) och därefter dressning för att skydda nysådden samt jämna ut ytan. 

 

För tillfället klipps greenerna på 3.5 mm och kommer att sänkas successivt. Vi har senaste veckorna haft god tillväxt på gräset och spelar man sin runda på kvällen så är det möjligt att greenerna kan upplevas tröga. Det problemet kommer framöver att minska. 

Då mycket tid har lagts på greenerna senaste veckorna kan det finnas vissa ytterområden  som har halkat efter med trimmerkörning. Detta kommer vi att jobba med kommande dagar,  allt för att minska boll letande och skynda på spelet och ge alla en positiv golfupplevelse. 

Arbete pågår för tillfället även i höger bunker på hål 13 och den är blåmarkerad. 

 

Den hårt arbetande personalen med Phil och i spetsen önskar en trevlig midsommar och en fortsatt god golfsommar. 

 

Mattias Josefsson 

Distriktschef GML sport.