Lokala Regler

Ver. 4

Lokala regler för Strömstad Golfklubb. Ver.4

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenar i bunkrar.

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1 gäller.

 Följande markeringar gäller på banan.

Banmarkering

Innebörd

Regel (hänvisning i ”Regler för Golfspel 2016-”)

Vit

Out of bounds

27

Gul

Vattenhinder

26

Röd

Sidovattenhinder

26

Blå

Mark Under Arbete (MUA)

25

Blå-vit

MUA – spel förbjudet

Bilaga 1 Del B 2a

 

Vattenhinder; regel 26.

Alla omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.

Sidovattenhinder på höger sida på hål nr 7 är oändligt fram till dubbla röda pinnar.

Sidovattenhinder på vänster sida på hål nr 13 är oändligt från tee och fram till bron på träningsbanan.

Sidovattenhinder på vänster sida på hål nr 17 är oändligt fram till bron vid pumphuset.

Droppzon hål 12.

Om en boll är i vattenhindret, eller det är känt eller så gott som säkert att bollen som inte hittats är i vattenhindret får spelaren:

  1. fortsätta enligt Regel 26
  2. som ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt i droppzonen
  3.  

Onormala markförhållanden; regel 25.

Alla områden markerade med vit linje eller blå pinnar/plattor.

Blåvita markeringar gäller för områden varifrån spel är förbjudet.

Dräneringar täckta av sand eller grus på en finklippt del av spelfältet är mark under arbete. Regel 25-1 gäller. Inverkan av dräneringen på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 

Myrstackar.

Skador i bunkrar förorsakade av rinnande vatten.

Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.

Lättnad för pluggad boll:

”På hela spelfältet får en boll, som ligger i sitt eget nedslagsmärke i marken,

utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära som möjligt där den

låg, dock inte närmare hålet. När bollen droppas måste den först

träffa en del av banan som tillhör spelfältet.

Undantag:

En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande

inverkan av någonting annat än den olägenhet som täcks av denna

lokala regel gör slaget uppenbart ogörligt.

 

Oflyttbara hindrande föremål; regel 24.

Alla belagda vägar och stigar inklusive vitmarkerade avslut och utvidgningar.

150-meters stolpar.

Gärdesgårdar.

Alla fasta sprinklerlock och brunnslock.

Pallisaden på hål 9.

Dessutom gäller att om en sprinklerlock eller brunnslock, på eller inom två klubblängder från green på det hål som spelas befinner sig i spellinjen mellan bollen och hålet, får spelaren erhålla lättnad, utan plikt enligt följande; Om bollen ligger utanför green, inte i hinder, och inom två klubblängder från sprinklerlocket, får den lyftas, rengöras och droppas på den närmaste plats som inte är närmare hål, inte har sprinklerlocket i spellinjen och inte är i ett hinder eller på green.

 

Avståndsmätare.

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om

en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (till exempel nivåskillnader, vindhastighet med mera), bryter spelaren mot Regel 14 3.

 

Boll som oavsiktligt rubbas på green.

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande.

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

Out of Bounds(OB); Definitioner och regel 27. Gäller enbart för angivna hål.

Hål 1.            OB gräns h.sida Tee. OB gräns bakom green längs tomtgräns och väg.

Hål 2             OB gräns från sidan av Tee till start sidovattenhinder.

Hål 3             OB gräns vänster sida längs väg.

Hål 5             OB gräns h.sida mot bebyggelse.

Hål 9             OB gräns h. längs väg och mot klubbhuset h.sida av Green och bakom 1:ans TEE och bakom 10:ans Green.

Hål 10           OB gräns från v.sida av TEE och längs vägen på v.sida av Green.

Håll 13          OB gräns längs gärdesgårdar bakom Green.

Hål 15           OB gräns v.sida, hela vänstra sidan, till och med Green.

Hål 16           OB gräns på v.sida från Tee till berget efter vassen.

Hål 17           OB gräns längs väg bakom Green.

Hål 18           OB gräns bakom Green mot klubbhus.

TÄVLINGSREGLER

Övningsspel (Regel 7)

Före en fastställd rond eller ett särspel på dag för en slagspelstävling är övning tillåten på drivingrange, övningsområdet/övningsbunkern samt på eller intill övningsgreenen vid klubbhuset.

Plikt: Diskvalifikation.