Regler för användande av Introduktionskort.

Innehavare av kort från NGU, SGF, GAF, SGA, PGA, BDGF, NGF eller liknande har möjlighet att besöka vår anläggning i studiesyfte inkl. fritt spel på våra banor. För att erhålla denna möjlighet måste kortinnehavaren genom telefon eller e-post anmäla sitt besök till klubben minst en dag före spel. Utan föranmälan får inte introduktionskort användas. Kortet skall visas upp på plats tillsammans med giltig legitimation. För innehavare av BDGF kort gäller gratis spel 2 gånger/säsong. För innehavare av SGF, NGF, SGA, GAF, PGA, NGU eller liknande kort gäller gratis spel 1 gång/säsong. Gratisspel sker enbart i mån av plats och det är golfklubben som beslutar om fritt spel på banan får ske. OBS! Frikort, greenfeebiljetter eller liknande gäller ej vid deltagande i tävling.