Allmän information

Vårt uppdrag är:

Information när de olika grupperna har träningar, får ni av Thomas Hunter på telefon +46 52661788.

Juniorkommittén vill ge ungdomar mellan 5 och 21 år en möjlighet att upptäcka golfen som idrott och utvecklas genom golfen, både fysiskt och socialt.

Alla skall kunna delta i verksamheten, oberoende av ålder och ambitionsnivå.

För ungdomar upp till 12 år har verksamheten mest social inriktning.

Från 12 år skall verksamhet erbjudas både som breddverksamhet och som prestationsinriktade aktiviteter

Vi skall:

  • Arrangera golfträningar för barn och ungdomar 5-21 år, där de första åren inriktas på golfskoj
  • Uppmuntra fler ungdomar att delta i tävlingar på Strömstad och andra klubbar
  • Verka för bättre träningsmöjligheterna för ungdomarna
  • Arbeta för att alla våra juniorer är goda företrädare för Strömstad Golfklubb på och utanför banan samt då de besöker andra banor
  • Arbeta för att göra klubben till en naturlig samlingspunkt för ungdomarna