Allmän information

Vårt uppdrag är:

Information när de olika grupperna har träningar, får ni av Thomas Hunter på telefon +46 52661788.

Juniorkommittén vill ge ungdomar mellan 5 och 21 år en möjlighet att upptäcka golfen som idrott och utvecklas genom golfen, både fysiskt och socialt.

Alla skall kunna delta i verksamheten, oberoende av ålder och ambitionsnivå.

För ungdomar upp till 12 år har verksamheten mest social inriktning.

Från 12 år skall verksamhet erbjudas både som breddverksamhet och som prestationsinriktade aktiviteter

Vi skall:

  • Arrangera golfträningar för barn och ungdomar 5-21 år, där de första åren inriktas på golfskoj
  • Uppmuntra fler ungdomar att delta i tävlingar på Strömstad och andra klubbar
  • Verka för bättre träningsmöjligheterna för ungdomarna
  • Arbeta för att alla våra juniorer är goda företrädare för Strömstad Golfklubb på och utanför banan samt då de besöker andra banor
  • Arbeta för att göra klubben till en naturlig samlingspunkt för ungdomarn

Reseräkningar för junior till BDGF tävlingar.

År 2020 har vi pga Covid -19 valt att frysa alla reseräkningar.

Tänk på att alltid söka reseersättning innan ni åker på tävling.

Klubben står för det här;

1. anmälningsavgiften till Teen Tour

2. Startavgift/tävlingsavgift till Teen tour och BDGF touren.

3. Drivmedel ersätts ej och samåkning beivras.

Förutsättningarna för att kunna ta del av den här förmånen, är att man representrar Strömstad golfklubb i alla tävlingar man ställer upp i under 2021!

Det räcker alltså inte bara vara medlem i klubben, man måste ha Strömstad golfklubb som hemma klubb.

Juniorkommittèn

Ordförande

Niklas Löwberg