Kommittémedlemmar

Ordförande

Niklas Löwberg

niklas.lofberg78@gmail.com eller +47 99212829

Patrik Åbrink

klubbchef@stdgk.se eller +46 705361788