Vision och Värdegrund

Vision

Strömstad GK ska vara en attraktiv mötesplats där ungdomar kan umgås och utveckla sitt golfspel. En klubb som erbjuder en genomtänkt och sammanhållen verksamhet – från knatte till tävlingsgolfare – där alla är välkomna och där varje individ ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

 

Värdegrund

Vi bygger vår verksamhet på glädje, öppenhet och gemenskap. Tillsammans skapar vi glädje genom att träna och spela golf i en miljö som har en välkomnande och öppen atmosfär. Som spelare, ledare och förälder kan du delta i en verksamhet som utstrålar samhörighet och gemenskap. Utanför klubben uppträder vi som goda ambassadörer och stolta företrädare för Strömstad GK.

 

Uppträdande och stil

Våra juniorer ska vara kända för att uppträda på ett sådant sätt att de såväl på golfbanan som utanför utgör ett föredöme för andra ungdomar.

Juniorernas 10 budord: 

  1. Spela med så många olika människor som möjligt
  2. Var en hjälpsam och god kamrat
  3. Visa artighet och ödmjukhet
  4. Prata aldrig negativt om någon golfbana
  5. Håll vår bana ren och snygg
  6. Bär inte keps i klubbhuset/restaurangen
  7. Ställ tillbaka rangehinken
  8. För alltid rätt antal slag på scorekortet
  9. Laga efter Dig på alla klippta ytor
  10. Var en god ambassadör och ett bra föredöme för Strömstad Golfklubb, även utanför klubben