Medlemsavgifter 2019

 

Fullvärdigt medlemskap* - fritt spel hela året

Senior från 31 år som äger en spelrätt              5200:-
Senior från 31 år som hyr en spelrätt              6200:-

I avgiften ingår medlemsavgift 1 300, spelavgift 3 843, GIT-avgift 57 samt ev. spelrättsavgift 1000

 

Senior 26-30 år som äger en spelrätt               3100:-
Senior 26-30 år som hyr en spelrätt               4100:-

I avgiften ingår medlemsavgift 1 300, spelavgift 1 743, GIT-avgift 57 samt ev. spelrättsavgift 1000

 

Prova på medlemskap år 1, från 26 år             3500:-
Prova på medlemskap år 2, från 26 år 4500:-

I avgiften ingår medlemsavgift 1 300, spelavgift 1 143/2143, GIT-avgift 57 och spelrättsavgift 1000

Gäller ENDAST nybörjare eller nyinflyttad.

 

Studerande 22-29 år, spelrätt krävs ej              2500:-
Senior 22-25 år, spelrätt krävs ej               2500:-

I avgiften ingår medlemsavgift 1 300, spelavgift 1 143 och GIT-avgift 57

 

Knatte upp till 10 år               500:-
Yngre junior 11-15 år               750:-
Äldre junior 16-21 år             1000:-

Gratis juniorträning, enligt schema, ingår för alla knattar och juniorer. Som juniormedlem i Strömstad GK spelar du dessutom gratis på alla andra banor inom BDGF alla dagar året runt. Du måste dock meddela klubben att du tänker gästspela senast dagen före spel.

 

Alla ovanstående medlemsformer kan ta del av och utnyttja greenfeerabatter inom BDGF samt samarbetsavtal med andra klubbar. Läs mer här!

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Begränsat medlemskap* - fritt spel måndag - torsdag hela året

Senior som äger en spelrätt             3700:-
Senior som hyr en spelrätt             4700:-

I avgiften ingår medlemsavgift 1 300, spelavgift 2 343, GIT-avgift 57 samt ev. spelrättsavgift 1000

Vid spel på 18-hålsbanan fredag - söndag erhålls 50 kr rabatt på gällande greenfee t.o.m kl 17.00 (kl 16.00 under perioden 11/9-8/10). Rabatten gäller alltså inte vid vintergreener eller vid spel efter kl 17.00 (kl 16.00 11/9-8/10).

 

Medlemskap på 3-hålsbanan (Greenfeemedlemskap)              1000:-

I avgiften ingår medlemsavgift 943 och GIT-avgift 57

I medlemskapet ingår fritt spel på övningshålen. Vid spel på 18-hålsbanan erhålls 50 kr rabatt på gällande greenfee t.o.m kl 16.00. Rabatten gäller alltså inte vid vintergreener eller vid spel efter kl 16.00.

 

Passivt medlemskap, senior över 21 år                 700:-

För dig som vill stödja klubben ekonomiskt eller om du äger en spelrätt i klubben och väljer att inte vara aktiv medlem under året. Enligt stadgarna skall minst avgift för passivt medlemskap erläggas om man är ägare till en spelrätt i klubben. Läs mer här.

 

 

* Fullvärdigt medlemskap (från 26 år) och Begränsat medlemskap bär kravet att äga eller att hyra en spelrätt. En spelrätt kostar 5000 kr. Betalning för spelrätt kan delas upp i 5 år och då betalas 1000 kr/år, här ovan angett som hyr en spelrätt. Efter 5 år när 5000 kr har betalats faller spelrätten i medlemmens ägo och därefter betalar medlemmen den avgift som anges äger en spelrätt. Om medlem erlagt spelrättsavgift under ex två år och därefter upphör att betala medlemsavgift förfaller rätten till spelrätt och betalda avgifter återbetalas ej.

Spelrätter kan även köpas direkt av medlem. Spelrätter som är till salu hittar du här och det är upp till varje säljare att bestämma sitt pris på spelrätten.

 

För mer info om ägande av spelrätt kontakta Kansli eller klicka här.

Medlemsansökan

 

Övriga avgifter

Hyra stort skåp                                   700:-
Hyra litet skåp                                   400:-
Hyra elskåp                                   300:-

 

Hyra Golfbil Helår (Medlem med läkarintyg)              3.000:-  
Hyra Golfbil (Medlem med läkarintyg)    200:-/18 hål      100:-/9 hål
Hyra Golfbil (Medlem utan läkarintyg)    400:-/18 hål      250:-/9 hål
Hyra Golfbil (Gäst med läkarintyg)    250:-/18 hål      150:-/9 hål
Hyra Golfbil (Gäst utan läkarintyg)    500:-/18 hål      300:-/9 hål
Hyra Golfvagn                   60:-  

                                                                  

Vid frågor kontakta Kansli.