Medlemsavgifter 2022

 

 

Medlemsavgifter 2022

 

Fullvärdigt medlemskap fritt spel alla tider alla dagar

 

Senior från 31 år som äger en spelrätt

5 500

I avgiften ingår medlemsavgift 1 400, spelavgift och GIT-avgift 4 100 

 

Senior från 26–30 år som äger en spelrätt

3 400 

I avgiften ingår medlemsavgift 1 400, spelavgift och GIT-avgift 2 000 

 

Senior från 22–25 år, spelrätt krävs ej

2 800 

I avgiften ingår medlemsavgift 1 400, spelavgift och GIT-avgift 1 400

 

Prova-på medlemskap, gäller ENDAST nybörjare eller nyinflyttad.

 

Prova-på medlemskap – år 1 (från 26 år)

3 800

Prova-på medlemskap – år 2 (från 26 år)

4 800

I avgiften ingår medlemsavgift 1 400, spelavgift och GIT-avgift 2 400 resp 3 400

 

Knattar, upp till 12 år

   700

Yngre juniorer 13–16 år

   950

Äldre juniorer 17–21 år

1 200

I avgiften iingår GIT-avgift för juniorer från och med 13 år

 

Gratis juniorträning, enligt schema, ingår för alla knattar och juniorer. Som juniormedlem i Strömstad GK spelar du dessutom gratis på alla andra banor inom BDGF alla dagar året runt. Du måste dock meddela klubben att du tänker gästspela senast dagen före spel.

 

Alla ovanstående medlemsformer kan ta del av och utnyttja greenfeerabatter inom BDGF samt samarbetsavtal med andra klubbar. Läs mer här!

 

Begränsat medlemskap fritt spel måndag - torsdag 

 

Senior som äger en spelrätt

4 000 

I avgiften ingår medlemsavgift 1 400, spelavgift och GIT-avgift 2 600 

 

Greenfeemedlemskap – Medlemskap på 3-hålsbanan

1 200

I avgiften ingår medlemsavgift och GIT-avgift

 

Fritt spel på övningshålen. Vid spel på 18-hålsbanan erhålls 50 kr rabatt på gällande greenfee, dock ej vid start efter kl. 16.00 då ordinarie greenfeeavgift erläggs.

 

Passivt medlemskap

   700

För dig som vill stödja klubben ekonomiskt eller om du äger en spelrätt i klubben och väljer att inte vara aktiv medlem under året. Enligt stadgarna skall minst avgift för passivt medlemskap erläggas om man är ägare till en spelrätt i klubben. Läs mer här.

 

*GIT-avgiften är 73 kr för 2022

 

Spelrätt

Fullvärdigt medlemskap (från 26 år) och Begränsat medlemskap bär kravet att äga en spelrätt.

En spelrätt kostar 2000 kr när den köps av klubben. Spelrätter kan även köpas direkt av medlem. Spelrätter som är till salu hittar du här och det är upp till varje säljare att bestämma sitt pris på spelrätten. För mer info om ägande av spelrätt kontakta Kansli eller klicka här.

Medlemsansökan

Övriga avgifter

Hyra stort skåp 800

Hyra litet skåp  400

Hyra elskåp      400

Hyra Golfbil medlem - för en säsong 2.000

Hyra Golfbil (Medlem med läkarintyg) 100 

Hyra Golfbil (Medlem utan läkarintyg) 300

Hyra Golfbil (Gäst med läkarintyg)      250 

Hyra Golfbil (Gäst utan läkarintyg)      500 

Hyra Golfvagn                                    70 

 


Golfbilstillstånd privat golfbil 500 SEK

Alla som äger en privat golfbil skall från och med 2018 kunna visa upp att golfbilen är försäkrad samt betala 500 kr till klubben för att den ska få köras på banan. Ägaren erhåller efter betalning och uppvisande av försäkringsintyg ett intyg från klubben om att golfbilen får framföras på golfbanan. Detta intyg skall alltid finnas med och kunna visas upp vid framförande av golfbil på klubbens område samt bana.