Medlemsavgifter 2021

 

 

Medlemsavgifter 2021

 

Fullvärdigt medlemskap fritt spel alla tider alla dagar

 

Senior från 31 år som äger en spelrätt

5 400

Senior från 31 år som hyr en spelrätt

6 400

I avgiften ingår medlemsavgift 1 400, spelavgift och GIT-avgift 4 000 resp 5 000

 

 

 

Senior från 26–30 år som äger en spelrätt

3 300

Senior från 26–30 år som hyr en spelrätt

4 300

I avgiften ingår medlemsavgift 1 400, spelavgift och GIT-avgift 1 900 resp 2 900

 

 

 

Studerande från 22–29 år, spelrätt krävs ej

2 700

Senior från 22–25 år, spelrätt krävs ej

2 700

I avgiften ingår medlemsavgift 1 400, spelavgift och GIT-avgift 1 300

 

 

 

Prova-på gäller ENDAST nybörjare eller nyinflyttad.

 

Prova-på medlemskap – år 1 (från 26 år)

3 700

Prova-på medlemskap – år 2 (från 26 år)

4 700

I avgiften ingår medlemsavgift 1 400, spelavgift och GIT-avgift 2 300 resp 3 300

 

 

 

Knattar, upp till 12 år

   500

Yngre juniorer 13–16 år

   850

Äldre juniorer 17–21 år

1 100

I avgiften iingår GIT-avgift för juniorer från och med 13 år

 

Gratis juniorträning, enligt schema, ingår för alla knattar och juniorer. Som juniormedlem i Strömstad GK spelar du dessutom gratis på alla andra banor inom BDGF alla dagar året runt. Du måste dock meddela klubben att du tänker gästspela senast dagen före spel.

 

 

 

Alla ovanstående medlemsformer kan ta del av och utnyttja greenfeerabatter inom BDGF samt samarbetsavtal med andra klubbar. Läs mer här!

 

 

 

Begränsat medlemskap fritt spel måndag - torsdag alla tider

 

Senior som äger en spelrätt

3 900

Senior som hyr en spelrätt

4 900

I avgiften ingår medlemsavgift 1 400, spelavgift och GIT-avgift 2 500 resp 3 500

 

 

 

Greenfeemedlemskap – Medlemskap på 3-hålsbanan

1 100

I avgiften ingår medlemsavgift och GIT-avgift

 

Fritt spel på övningshålen. Vid spel på 18-hålsbanan erhålls 50 kr rabatt på gällande greenfee, dock ej vid start efter kl. 16.00 då ordinarie greenfeeavgift erläggs.

 

 

 

Passivt medlemskap

   700

För dig som vill stödja klubben ekonomiskt eller om du äger en spelrätt i klubben och väljer att inte vara aktiv medlem under året. Enligt stadgarna skall minst avgift för passivt medlemskap erläggas om man är ägare till en spelrätt i klubben. Läs mer här.

 

*GIT-avgiften är 72.50 kr för 2021

 

Spelrätt

Fullvärdigt medlemskap (från 26 år) och Begränsat medlemskap bär kravet att äga eller att hyra en spelrätt.

En spelrätt kostar 5000 kr. Betalning för spelrätt kan delas upp i 5 år och då betalas 1000 kr/år, här ovan angett som hyr en spelrätt. Efter 5 år när 5000 kr har betalats faller spelrätten i medlemmens ägo och därefter betalar medlemmen den avgift som anges äger en spelrätt. Om medlem erlagt spelrättsavgift under ex två år och därefter upphör att betala medlemsavgift förfaller rätten till spelrätt och betalda avgifter återbetalas ej.

Spelrätter kan även köpas direkt av medlem. Spelrätter som är till salu hittar du här och det är upp till varje säljare att bestämma sitt pris på spelrätten. För mer info om ägande av spelrätt kontakta Kansli eller klicka här.

Medlemsansökan

Övriga avgifter

Hyra stort skåp 700:-

Hyra litet skåp  400:-

Hyra elskåp      300:-

Hyra Golfbil Helår (Medlem med läkarintyg) 3.000:-

Hyra Golfbil (Medlem med läkarintyg) 200:-/18 hål 100:-/9 hål

Hyra Golfbil (Medlem utan läkarintyg) 400:-/18 hål 250:-/9 hål

Hyra Golfbil (Gäst med läkarintyg)      250:-/18 hål 150:-/9 hål

Hyra Golfbil (Gäst utan läkarintyg)      500:-/18 hål 300:-/9 hål

Hyra Golfvagn                                    60:-

Vid frågor kontakta Kansli.

 

Golfbilsplats 1 000:-

För den som vill ha sin golfbil parkerad vid golfklubben erbjuder klubben möjlighet att hyra plats inklusive el. Gäller under förutsättning att ledig plats finns.

 

Golfbilstillstånd 500:-

Alla som äger en privat golfbil skall från och med 2018 kunna visa upp att golfbilen är försäkrad samt betala 500 kr till klubben för att den ska få köras på banan. Ägaren erhåller efter betalning och uppvisande av försäkringsintyg ett intyg från klubben om att golfbilen får framföras på golfbanan. Detta intyg skall alltid finnas med och kunna visas upp vid framförande av golfbil på klubbens område samt bana.