Budgetmöte 28/11 Kl. 15,00 (Inställt p.g.a Covid-19)

BUDGETMÖTET 2020 ÄR INSTÄLLT P.G.A COVID-19 RESTRIKTIONER.

STYRELSEN HAR BESLUTAT ATT VERKSAMHETSPLAN, BUDGET SAMT MEDLEMSAVGIFTER BLIR ENLIGT BIFOGADE DOKUMENT SOM LIGGER PÅ MEDLEMSSIDORNA SOM KRÄVER INLOGG. (UNDER STYRELSEN OCH BUDGETMÖTE 2020)

MEDLEMSAVGIFTER OCH ÖVRIGA AVGIFTER ÄR OFÖRÄNDRADE 2021.

REVIDERING KAN SKE VID ÅRSMÖTET 2021.

STYRELSEN

 

 

Kommentarer