Carl-Åke Adolfsson valdes till hedersmedlem!

Stort grattis! Carl-Åke Adolfsson till ny hedersmedlem

Motivering.

Carl-Åke har i mer än 15 år arbetat ideellt för Strömstad Golfklubb och gör det fortfarannde nästan 2 dagar i veckan. Han har även varit anställd som banarbetare och vaktmästare på klubben.

Carl-Åke har genom sitt engagemang för föreningen blivit respekterad bland oss alla medlemmar och för sina goda insatser för klubben. Han är en person med ett stort förenings hjärta.

På det sättet har han varit en god ambassadör för Strömstad Golfklubb. Han arbetar alltid i ett osjälviskt och sätter föreningen i första hand.

Mot den bakgrunden föreslår styrelsen i Strömstad golfklubb att Carl-Åke Adolfsson vid årsmöte 2021 utses till hedersmedlem i Strömstad golfklubb.

Styrelsen

Kommentarer