Banan öppen med sommargreener!

Banan är öppen med sommargreener! Vid frost så öppnar banan när frosten är borta.

Greenerna kommer att vara ny klippta och vältade! Vi använder oss av mattor på tees.

Reception/shop är öppen för bokning mellan 08.00-16.00. Ni kan även boka via vår hemsida eller Min Golf.

Restaurangen kommer att hålla öppet mellan 10.00-14.00, med en lite mindre meny.

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitte.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången

Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativ med en klubba.

 

Hålet

När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar

Spelaren bör/ska i möjligaste utsträkning INTE använda bunkerkrattor. Eftet att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker bör spelaren jämna ut sanden med sin fot eller en klubba. Om krattor används gör det med handske eller handuk som skydd.

BROTT MOT ORDNINGSFÖRESKRIFTER ÄR INTE PLIKTBELAGT MEN INGÅR I DET UPPFÖRANDE SOM FÖRVÄNTAS AV ALLA SPELARE ENLIGT REGEL 1.2A

Coronaviruset!

Med anledning av den rådande situation i Sverige avseende sprindning av coronaviruset vill vi från Strömstad Golfklubb informera om följande:

# Våra sanitetsutrymmen städas regelbundet med desinfektionsmedel och välutrustad med tvål! Vi kommer även se över om yttligare åtgärder behöver vidtas för dessa utrymmen.

#Vi följer löpande utvecklingen av spridningsförloppet och återkommer med infomation om hur detta kommer att påverka Strömstad GK:s medlemmar och gäster.

Golfbils förbud tillsvidare!

Vid frågor kan ni ringa till reception +46 526 61788 eller via mail kansli@stdgk.se

 

Kommentarer