Tillfälliga rekommendationer Covid-19!

 

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitte.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången

Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativ med en klubba.

 

Hålet

När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar

Vill man inte använda krattorna i bunkern, bör/ska spelaren åtgärda bunkern med foten eller klubban.

Lokal regel "lägesförbättring i bunkern" En spelare vars boll ligger i bunkern får utan plikt placera en boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.

 

BROTT MOT ORDNINGSFÖRESKRIFTER ÄR INTE PLIKTBELAGT MEN INGÅR I DET UPPFÖRANDE SOM FÖRVÄNTAS AV ALLA SPELARE ENLIGT REGEL 1.2A

Coronaviruset!

Med anledning av den rådande situation i Sverige avseende sprindning av coronaviruset vill vi från Strömstad Golfklubb informera om följande:

# Våra sanitetsutrymmen städas regelbundet med desinfektionsmedel och välutrustad med tvål! Vi kommer även se över om yttligare åtgärder behöver vidtas för dessa utrymmen.

#Vi följer löpande utvecklingen av spridningsförloppet och återkommer med infomation om hur detta kommer att påverka Strömstad GK:s medlemmar och gäster.

# Vill ni garanterat spela själva så kan man göra det efter 14.00 varje dag!

Vid frågor kan ni ringa till reception +46 526 61788 eller via mail kansli@stdgk.se

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Hummergolfen 2020 2020-10-05
Hummergolfen Lördagen 3 oktober! 2020-09-01
Erbjudande om medlemskap 2020-08-19
Vinnare av KM 2020 2020-08-10
Närspels KM 2020-07-10