Frost på banan

Nu är tiden då Fabror Frost kommer och besöker oss på morgonen då och då. Tänk på att aldrig beträda en frostbelagt green! Bilden till vänster är resultat av spel på frostbelagd green. De skador som uppkommer av vinterspel på green får konsekvenser långt fram på säsongen efterkommande år. ABSOLUT FÖRBJUDET att beträda frostbelagd green!!

Kommentarer