Hollow Coring

Vi kommer under vecka 21 och 22 göra ett lite större arbete på våra greener. På tisdag 21 maj kommer back 9 att vara stängda samt tisdag 28 maj kommer front 9 att stängas för detta arbete. Det kommer ett par dagar efter  att påverka bollrull men ge bättre greener på sikt. 

Vi kommer de närmsta dagarna att hålpipa stödså och dressa greener. Detta görs för att minska filtlagret i ytan och ersätta med bättre material. Detta kommer att på sikt skapa fastare, torrare och friska greener som ger en jämnare bollrull. 

Kommentarer