Kallelse till budgetmöte lördag 30 november kl 15:00

Dagordning mm

Lördag 30 november kl 15:00 är det dags för budgetmöte samt information från styrelsen och kommittéer.

 

Plats: Klubbhuset Strömstad GK 

DAGORDNING BUDGETMÖTE:
 1. Fastställande av röstlängd för mötet 
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
 3. Fastställande av föredragningslista 
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordförande justerar protokollet 
 6. Genomgång medlemsundersökning samt statistik 
 7. Fastställande av 2020 års medlemsavgifter, förslag ökning med 200 kr
 8. Fastställande av 2020 års Greenfee, förslag oförändrat
 9. Verksamhetsplan och budget för 2020 års verksamhets- och räkenskapsår 
 10. Information från och frågor till styrelsen och kommittéer 
 11. Övriga frågor 
Budgethandlingar kommer att finnas tillgängliga att hämta i kansliet eller att läsa på klubbens hemsida 1 vecka före mötet 

Välkomna
Styrelsen Strömstad Golfklubb


 

 

 

Kommentarer

Fler artiklar