Då var det dags för frostens återtåg...

Så här års är det dags för första frosten. Banorna stänger tillfälligt och öppnar ofta igen. Vanligt är att banorna är vita av frost på morgnarna, men tinar gradvis upp under dagen. När det är frostfritt får golfarna spela, men så länge gräset är vitt och fruset är det stopp.

- Gräset är väldigt känsligt innan det är invintrat, speciellt vid första frosten. Att spela på greenerna då kan orsaka svåra problem som tar tid att bli av med, säger Peter Edman, bankonsulent på Svenska Golfförbundet.

När första frosten kommer innehåller gräset fortfarande mycket vatten och har inte hunnit härdats och anpassat sig till den kyligare säsongen. Då är risken större att plantan skadas och dör om golfarna kliver omkring på ytan.

- Det finns säkert många som säger att de har spelat på frostiga greener tidigare, och aldrig fått några problem. Men risken är stor, och det kan ta lång tid innan banan är okej igen, säger Edman.

 

När det hänger en vit kedja över gången till 1:ans samt 10:ans tee betyder det att frost finns på väsentliga delar av banan! 
Vid frost på banan är det ABSOLUT FÖRBJUDET att beträda banan!! 
Allt gräs är extra känsligt i början av vinterperioden då gräset fortsatt är fullt med vatten som fryser...
Beslut om när banan öppnas görs av utbildad personal från GML, 
Vänligen respektera denna avspärrning!! Överträdelse beivras!!!

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Hålpipning av greener 2019-05-20
D60 Debut Fjällbacka GK 2019-05-13
Golfvärd 2019 2019-05-09
Grönt Kort kurs 2019 2019-03-29
Grand Opening 2019 2019-03-19