Information från Styrelsen
Information från styrelsen.

2020 har varit ett besvärligt år för Strömstad GK med tanke på den pandemi som drabbat alla. Stängda gränser och reserestriktioner har gjort att antalet greenfeebesökare har gått ner med 70 %. Samtidigt har klubben i princip kvar sina kostnader även om vi har arbetat hårt med att minska dem. Även sponsorintäkterna har gått ner kraftigt eftersom våra partners har det besvärligt.

Den stora posten är kostnaden för skötseln av banan och den har vi haft svårt att påverka. Det är viktigt att banan är i bra skick och sparar man för mycket på det så får vi problem i framtiden. Tyvärr har en del inplanerade investeringar fått skjutas på framtiden men vi hoppas på bättre tider.

Vi har fått ett bidrag från svenska staten på 633 000 kronor men trots det räknar vi med ett underskott på cirka en halv miljon kronor före avskrivningar. Det som är bra är att vi är obelånade och har ett bra kapital när vi går in i 2021.

Strömstad GK är en ideell medlemsklubb och är beroende av medlemmar och medlemsavgifter. Vi styrs av föreningens stadgar. Det innebär att regelverket rörande medlemskap är bestämt och vi kan inte gynna olika medlemsgrupper. Vi är medvetna om att den uppkomna situationen har drabbat er medlemmar olika.

Vi är oerhört tacksamma att huvuddelen av våra medlemmar betalt sina avgifter. Några har förändrat sitt medlemskap vilket skall göras innan februari månads utgång.

Det är ett mindre antal som inte betalt årsavgiften för 2020 och här följer vi regelverket utifrån stadgarna vilket är lika för alla. Det innebär att medlemskapet upphör om man inte betalar medlemsavgiften, både i Strömstad GK och Svenska Golfförbundet. Enligt stadgarna tillfaller spelrätten som man köpte när man blev medlem Strömstad GK klubben. Detta gäller alla.

För den som sedan åter vill bli medlem i klubben måste denne precis som de många nya medlemmarna vi fått köpa en spelrätt.

Om man betalar utskickad medlemsavgift för 2020 innan den 15 september görs ett undantag och medlemskapet återskapas. Det innebär också att man behåller sin spelrätt.

Vi har stor förståelse för de problem som många drabbats av men vi måste dock tänka på befintliga medlemmar och Strömstad Golfklubbs framtid.

Frågor om ovanstående besvaras av styrelsen.

Strömstad den 25 augusti 2020

Styrelsen i Strömstad Golfklubb