Månadsbrevet Oktober

Golfregler 2019

Golfregler 2019.                                 

2019 börjar ett nytt regelverk för golf att gälla. Det är den största enskild revision som gjorts sedan 1950.

De två internationella regelorganisationerna R&A och USGA har under fem års tid arbetat med att förenkla och modernisera golfens regelverk. Golfreglerna blir lite snällare mot den vanliga golfarens slarvfel och sätter fokus på speltempo, vilket är bra för spelet idag och i framtiden.

Regelboken på svenska                                                                           

Nu finns 2019 års Regler för golfspel, Spelarens upplaga och Definitioner i svensk översättning på R&A:s hemsida samt i appen Rules of golf 2019 för Android och iPhone (iOS). Den tryckta versionen kommer under början av 2019. Översättningarna är gjorda av Svenska Golfförbundet (SGF) och regelkommittén. 

Det här ger alla inom golfen möjlighet att börja plugga in de nya golfreglerna som börjar gälla den 1 januari 2019. 

Regelfilmer på svenska

24 filmer med svenskt tal och text som visar några av de viktigaste nyheterna i regler 2019 finns i en spellista på Svenska Golfförbundets YouTube-kanal.

 

Regel & handicapskommitéen kommer att under vinter/vår 2019 hålla regelkurser för medlemmar. Mer information kommer under 2019.

Invintring

Flera förhållanden gör det omöjligt att ge generella rekommendationer;

  • Gräsart
  • Antal golfare
  • Tidpunkt under vinter säsongen
  • Väderutsikten

 

Vitgröe- (Poa annua) greener växer så länge temperaturen är över noll grader. Det betyder att de kan reparera skador under milda perioder om vintern, men eftersom den har ett svagt rotsystem tål dessa greener mindre slitage. När våren kommer är vitgröegreener förhållandevis enkla att reparera genom vertikalskärning, som stimulerar frögroning och höga mängder gödsel och vatten.

 

I den andra ändan av skalan finns greener som domineras av rödsvingel (Festuca rubra). Denna gräsart slutar växa under hösten, men den sega filten gör att den tål mycket vinterspel. Återväxtförmågan om

våren är dålig. Överlevande plantor svarar inte på ökad gödsling och rödsvingelfrö utvecklar sig långsamt.

Venarterna (Agrostis stolonifera eller A. Capillaris) intar vanligtvis en mellanställning. De slutar växa när det blir kallt och behöver några veckor med jordtemperatur över 8°C för att börja växa.

 

Det är stora skillnader mellan golfbanor. Den lokala golfklubben, där några seniorer vill spela när det är kallt, är i en helt annan situation än banor som drar till sig greenfee spelare.

Olika påfrestningar under vintern gör att gräset blir mer sårbart mot slutet av vinters säsongen. Då bör gräset skyddas mot slitage om vintern har varit tuff. Tillexempel kan istäcke minska sockerinnehållet i plantan till en kritisk låg nivå och iskallt smältvatten och fullt solljus om våren kan vara en påfrestning för växtcellerna.

Plantor som växer är generellt sätt mer utsatta för frostskador än härdade plantor. Plantor som har påbörjat tillväxten under våren kan lätt torka vid några blåsiga och soliga dagar om marken fortfarande är

frusen.

Greenkeepers och bankommittéer bör ta ställning till alla dessa förhållanden när de bestämmer om greener skall öppnas eller stängas. För mer information, kontakta klubben.

FAKTA RUTAN

Fakta per Oktober

Antal medlemmar: 995st (915st 2017)

 

Antal gästspel: 24.021st (20.794st 2017)

 

 

Kansli/reception/shop

Nu har vi gått in i en mindre hektisk tid på klubben med betydligt mindre golfspelande varför öppettiderna kommer att vara begränsade. (Se aktuella tider på hemsidan) 

Då Thomas och Maggan jobbat många och långa dagar under säsongen tar dom en välförtjänt vila inför 2019. Man kommer dock att köra igång lite småevent vad tiden lider.

Jag som klubbchef kommer jobba mycket med våra nuvarande sponsorer, samt bearbeta nya samarbetspartners/sponsorer inför 2019. Som klubbchef är jag anställd med sk. årsarbetstid och även jag måste ta ut den tid som jobbats in i sommarhalvåret enligt arbetstidslagen. Vi jobbar också mycket med medlemsadministration, andra administrativa göromål samt avslutningarbete av 2018. Vissa förberedelser inför säsongen 2019 så som budgetuppföljning, budgetberedning, verksamhetsplaner, investeringar, åtgärdsplaner, medlemshantering / fakturering av nästa års medlemsavgifter. Detta för att vi i januari kunna köra igång 2019 års säsong förberedelser för fullt.