logo

Månadsbrevet September

Ledning

Ja, då var hösten här, den kom fort iår. 2018 har varit ett bra år med mycket spel på banan och välbesökt av nöjda greenfee gäster. Arbete pågår just nu förfullt med utvärdering av året, påbörja avstämning och förbereda för avslut av 2018 samtidigt förbereda alla delar inför invintring på klubben och på banan. Parallellt med detta arbetas det med verksamhetsplaner, rutiner, budgetar, sponsorer och andra aktiviteter inför 2019. Vi ser med god tillförsikt fram emot 2019 och en positiv utveckling av klubben.

Banan

Vi är fullt medvetna om att det diskuteras en hel del avseende banans sträckning vilket vi jobbat med i sommar och jobbar med nu. Läget är att vi idag avvaktar besked från kommunen för att nå samråd med kommunen i ärendet för att komma fram till en långsiktig lösning för Strömstad Golfklubb.

Players 1st

Sista delen av klubbens medlems-undersökning Players 1st har precis slutförts för 2018. Utvärderas i dagarna av ledningen samt delaktiga entrepenörer om dess resultat som ligger till grund för vidare utveckling av klubben. Players 1st är ett av alla instrument som klubben använder för utvärdering av verksamheten och tillhandahålls av SGF.

Fastigheter

Vi har nu fått igång gångbelysningen och ska nu precis börja arbetet med att montera upp belysning på delar av parkeringen. Planen är att inför nästa säsong måla om samtliga byggnader tidigt på våren då det var svårt att få tag på hantverkare även iår.

Thomas Hunter proshop

Vår pro Thomas är mycket nöjd med året, rekord många lektioner har genomförts och klubbresan fylldes på endast två dagar vilket är fantastiskt roligt.  Höstrean fortsätter i shopen med många trevliga klipp för golfaren som vill förnyas. Planer för årets putt tävling smids för fulla muggar den kommer starta 28 november. Man puttar onsdagar samt lördagar i klubbrummet och matsalen, Välkomna!!

Golfkrogen

Golfkrogen har haft en bra säsong och är nöjda med resultat ser också fram emot nästa års verksamhet tillsammans på Strömstad Golfklubb. Golfkrogen stänger för säsongen den 8 oktober.

Ellinor & Christer med personal tackar för iår.

Hemsidan

Då information och kommunikation är bland det svårast vi jobbar med så tar vi gärna emot idéer avseende hemsidans utveckling. Den bygger på den nya plattformen 2018 från Evry Halmstad som de flesta golfklubbar jobbar med för ett ökat igenkännande bland golfarna, men innehåller naturligtvis olika informations utbud.

Skicka gärna förslag till: intendent@stdgk.se