logo

Oktober månad. Hösten är här och golfsäsongen 2017 börjar närma sig sitt slut här i Strömstad. Men än har vi förhoppningsvis en del spel kvar. Bland annat traditionella Hummergolfen till helgen.

Följande kan du läsa om i detta medlemsbrev:

* Banan

* Nytt avtal med GML

* Ekonomi

* Budgetmöte

* Restaurangen

* Öppettider

Banan

Trots några dagar där vi tvingades hålla banan stängd under september på grund av översvämning så har vi haft, och fortfarande har, en fin bana att spela på.

Det som kommer att hända på banan den närmaste tiden är att vi hoppas få till asfaltering av lite vägar. När detta blir är idag inte bestämt.

Själva banarbetet kommer nu mer och mer att inriktas mot att invintra banan vilket innebär att klippningen minskar och att klipphöjderna höjs något.

Var vänlig och respektera de avspärrningar som sätts upp samt att inte beträda banan och, framför allt, greenerna när de är vita av frost. Reception/Kansli/Banpersonal beslutar och bestämmer när spel kan tillåtas eller inte.

Bilden här vid sidan om visar hur banan såg ut på hål 16 idag på eftermiddagen efter allt regn som kommit.

 

Nytt avtal med GML

Ett nytt 5-årigt skötselavtal med GML har ingåtts och gäller från och med 1 februari 2018. Klubben har möjlighet att bryta detta avtal efter 3 år om man så önskar.

Det nya avtalet har förtydligats på många punkter för att minimera otydligheter vad som gäller.

Det har även ingåtts ett avtal med GML där de köper alla maskiner av oss.

Mer om avtalet kommer att presenteras på informationsmötet som föregår budgetmötet.

Ekonomi

Klubbens och bolagets ekonomi fortsätter att vara bra och vi följer den budget som styrelsen satt upp där prognosen är ett nollresultat för verksamheten. Som tidigare nämts så ligger vi efter med medlemsintäkterna medan greenfeeintäkterna är högre och där fjolårets siffror, och därmed budgeten för 2017, redan har passerats. 

 

Budgetmöte

Budgetmötet inför nästa säsong kommer att hållas i klubbhuset lördag 25 november.

Före mötet kommer det att hållas ett informationsmöte med styrelsen m fl. Tid återkommer vi med i kallelsen till budgetmötet.

Eventuella motioner till budgetmötet skall ha inkommit till klubben senast 25 oktober.

Arbetet med nästa års budget är i full gång och målet är att inte höja några avgifter.

Restaurang

Efter att ha drivit Golfkrogen i 21 år så stänger Thor restaurangen söndag 15 oktober. Ellinor tar sedan över och driver restaurangen från och med 1 januari.

Men innan dess kommer en renovering av köket att göras vilket vi kommer att starta med omgående efter att restaurangen stängt. 

Klubben önskar här hjälp av er medlemmar när det gäller att plocka ut inredningen mm från köket samt även hjälp med att ta ner kakel och få bort golvmattan mm. Även herrarnas omklädningsrum kommer att beröras då vi har fukt som trängt ner genom betongen till framför allt duschutrymmet.

I samband med ovanstående renovering tvingas vi stänga av vattnet till toaletterna på övervåningen. När detta görs är idag inte bestämt men vi kommer att sätta upp skyltar med information.

Känner du för att hjälpa till kontakta då mig på intendent@stdgk.se.

 

Öppettider

Shop och reception har tillsvidare öppet alla dagar mellan kl. 9-15 från och med idag måndag 2 oktober.

 

 

Nu håller i alla fall jag tummarna för att vi inte får allt för mycket mer regn under de närmaste veckorna utan att vi alla kan få njuta av en eller flera härliga höstrundor på vår vackra bana.

Välkomna ut och njut av trädens alla höstfärger!

Mvh

Nicklas, klubbchef