logo

JANUARI 2018

Ny Intendent på Strömstad GK

Joacim Carlzon

Joacim Carlzon

Hej alla glada golfare!

Mitt namn är Joacim Carlzon, jag jobbar nu som intendent på Strömstad GK sedan 1 Januari iår.

Har tidigare varit yrkesverksam inom bank, försäljning samt som egen företagare. Jag bekantade mig med golf branschen som ordförande i junior-kommittén några år på Sotenäs GK när hela familjen började spela. Har därefter arbetat som kanslist två säsonger och senare som klubbchef på Torreby GK.

Jag lever idag tillsammans med min fru Pernilla Carlzon och våra tre söner Casper, Jacob och Mattias, sönerna som nu kommit upp i övre tonåren har tyvärr lämnat golflivet dock tillfälligt förhoppningsvis. Familjens stora fritidsintressen är naturligtvis golf på sommaren, skidor på vintern och vi älskar natur, hav och fjäll.

Min ambition är att tillsammans med Er medlemmar och styrelsen driva samt utveckla klubben in i framtiden som idag är under förändring. Golfen har nu äntligen vänt den nedåtgående trenden, nedåtgående madlemsantal och dessutom har friskvårdsbidraget kommit tillbaka vilket gör det möjligt att växa ytterligare. Detta betyder att det ställs nya krav på oss som golfklubb för att bemöta nya marknaden på bästa sätt.

Jag ser verkligen fram emot denna sommar och att få träffa alla våra medlemmar i vår underbara miljö. Tar tacksamt emot förslag och ideér om hur vi tillsammans skall utvecklas till en av Väst Sveriges attraktivaste klubbar.

 

Väl mött på banan !!

Köks renovering fortgår enligt plan

Här får vi hjälp av ett gäng aktiva medlemmar med flytt av inventarier samt rivningen inför den stora renoveringen.

Comfort är vår totalentrepenör i jobbet.

Vår allt i allo, Anders Persson jobbar febrilt med rivning av tak så att Bosses Byggtjänst kan sätta upp ett nytt efter att Curator dragit ny el anpassade till dagens krav.

Efter mycket hårt arbete var då spackling och skickttätning av golv klart, detta gjordes av Strömstad Golv AB.

Väggar fuktspärrade enligt de normer och krav som finns av Comfort efter att Bosses Byggtjänst gipsat om väggarna.

Nu äntligen börjar det likna något... det går undan och vi tror att tidsplanen fortsatt håller.

Juniorträning 2018

Juniorkommittéen och Thomas sitter nu och planerar årets begivenheter så snart är det dags att anmäla intresse inför kickoffen i vår. Ytterligare information kommer inom kort.

Banan

Greenerna har klarat vintern och ser bra ut. De luftades och sprayades före det dåliga vädret kom. När vädret förbättras kommer vi börja med skötselsprogrammet enligt plan. Jag har varit tillbaka till Storbritannien för att hjälpa till med att rekrytera ny personal för säsongen 2018. Om Ni har några frågor är Ni välkommen att fråga.  Course Manager Phil

 

Kontantlöst 2018

För att möta utvecklingen i vår kassa miljö har klubben beslutat att införa kontantlöst system från 2018. Detta berorpå en rad olika skäl bland annat hanteringskostnader, säkerhet och miljö. Vi kommer att kunna ta emot Swish samt dom flesta kort, vi tittar även på en  lösning med Vipps för att underlätta för våra Norska gäster.

Vid frågor kontakta kansliet på kansli@stdgk.se.

Golf + Friskvård = Sant

Domen i korthet 
• Domen kvalificerar golf som "motion eller friskvård av enklare slag", vilket är grundregeln för friskvårdsbidrag. Därmed kan anställda som har friskvårdsbidrag via sin arbetsgivare använda det för i princip all form av golfspel och träning.
• Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.
• Det är upp till arbetsgivaren om de godkänner friskvårdsbidrag för golf (eller andra aktiviteter).
• En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf.

Godkända aktiviteter 
Spelavgift, greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle), träning på drivingrange, golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser och golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle), års- eller säsongskort för korthålsbana, träningsanläggning eller träningsområde samt footgolf (motsvarar greenfeeavgift).

Icke godkända aktiviteter 
Medlemsavgiften till golfklubben (samma gäller all föreningsidrott), tränings- och motionsredskap, dvs golfklubbor och annan utrustning, och deltagaravgift i golftävlingar är inte godkända. Dessutom godkänns inte spelrättsavgifter som inkluderats i exklusiva ”friskvårdspaket” med ett innehåll som omfattar annat än grundregeln för friskvårdsbidraget – ”motion eller friskvård av enklare slag”.

Läs mer på golf.se/friskvardsbidrag

 

Regel-och handicaps kommittéen

ÅRSREVISION

 

Varje klubb, som är ansluten till SGF är skyldig att årligen genomföra revision av medlemmarnas handicap. Klubbens handicapkommitté måste genomföra den årliga handicaprevisionen så snart som möjligt efter årsskiftet. Revisionen är obligatorisk för alla spelare med EGA handicap.

Beräkningsmetoden i GIT-systemet som används för revisionen, jämför spelarens faktiska medianpoäng, MSS (minst 8 registrerade ronder under senaste 24 månaderna) med den europeiska medelpoängbogeyscoren, EASS, för spelarens handicapgrupp. Se tabell nedan. Är skillnaden 3-4 poäng sker en ändring av handicapen med 1 slag. Skiljer det 5 eller mer blir ändringen 2 slag. GIT-systemet har automatiskt föreslagit enskild handicaprevision för en del av klubbens spelare, som resultat av ovanstående beräkningsmetod. Det är således varje spelare själv som påverkar revisionen beroende på sina registrerade ronder i GIT under 2017. Att enbart registrera ronder med höga poäng innebär troligtvis en sänkning av handicapen i årsrevisionen. För att få ett rättvist handicap, bör man registrera så många ronder som möjligt, bra som dåliga.

Exempel: Spelare A med hcp 15,8 har registrerat 31,32,32,34,34,35,36,36, medianpoängen blir(34+34)/2=34 MSS=34, EASS=31, skillnad 3 som ger en sänkning med 1 slag.

Revisionen är genomförd i januari 2018. Berörda medlemmar informeras via mejl.

Ytterligare information om årlig handicaprevision, se:

http://www.golf.se/regler-och-handicap/fragor-och-svar/#faq-sa-gors-arlig-handicaprevision

Exakt-hcp      <4,5  4,6-8,0  8,1-11,4  11,5-15,0

EASS-poäng     33     32,5        32           31,5               

Exakt-hcp      15,1-18,4  18,5-26,4  26,5-36

EASS-poäng        31           30,5           30                        

 

REGELVANDRING                

Vi kommer under säsongen att genomföra regelvandringar med inriktning på snabbare spel och etikett. Mer information kommer under våren.

Vid ev. frågor, kontakta Staffan Rothelius