logo

Medlemsbrevet Maj

Baninformation

 

Säsongstarten har minst sagt bjudit på ett ovanligt väder! Vi har haft en lång kall vinter efterföljt av en lång, het och torr vår. Balansen mellan att ge plantan tillräckligt med vatten för att överleva eller att ge plantan förmycket vatten som resulterar i att den inte jobbar sig ner med rötterna tillräckligt långt i jorden för att bli starka är mycket svår.

Sedan start har greenerna behandlats med olika typer av utrustning, stödsådda, gödslade och toppdressade med en mix sand, jord samt frö för en bra återväxt. Dom 2 sista veckorna har man kört ut över 165kg gräsfrö tillsammans med sand, jord samt näring.

Bevattningen har under senare tid ökats på rejält, framför allt under natt då vädret är lugnare och mindre golfare på banan. Under den sista torrare perioden har vi börjat vattna även på dagen, detta görs normalt manuellt med personal på plats för att undvika vatten på spelare och hoppas på förståelse för väntan.

Vi ser redan nu tydliga tecken på en avsevärd förbättring och inom en vecka kommer samtliga greener att vara i gott skick. Vi jobbar alla för att få en så fin bana som möjligt med hänsyn till väder och vind som varit tufft.

 

Varför hålpipluftar vi? I växtbädden på greenerna bildas organiskt material, det bryts ner i en viss takt beroende på en rad faktorer. När halten organiskt blir för hög bildas ett lager som kallas Thatch, detta lager kan göra att det blir som ett lock i växtbädden som förhindrar vatten och näringsämnen att tränga ner.

När man hålpipluftar tar man bort material och ersätter med nytt växtbäddsmaterial.

Konferens möjligheter

Kom ifrån jobbet när Du vill sitta i lugn och ro....  Nu har man möjlighet att kombinera möte eller konferens i golfklubbens gamla kiosk. Utrustad med whiteboard, blädderblock samt TV-visning och naturligtvis Wi-Fi. Så varför ine möte på förmiddagen med en liten fika samt lunch hos Ellinor och en runda på banan som avslutning. Fantastiskt eller hur, intresserade?

Kontakta Joacim på 0526-61 788 eller mail intendent@stdgk.se.

För att spelare ska kunna höja och sänka sitt handicap måste svenska golfbanor ha en giltig banvärdering baserat på faktorer som standardspelares slaglängd, golfbanans längd och olika svårighetsfaktorer.

Den dagliga banskötseln påverkar också banvärderingen. Om exempelvis teemarkeringar sätts så att banan avviker i total längd med mer än 100 meter är banan den dagen inte handicapgrundande.