Årsmöte och bolagsstämma 27/6 Kl 16,00 i klubbhuset
Information och alla handlingar finns på vår hemsida stdgk.se

Byggnation på mällbygård 54 mellan hål 14-15!
Kommunen vill bygga hus mellan hål 14 och 15, så nära att snea slag kommer in på tomterna.

Strömstad golfklubb har skrivit till kommunen och påpekat att detta är mycket olämpligt. Och vi hoppas på att denna bebyggelse inte blir av.

Styrelsen

 

Ny trivseldag torsdag 11/6 Kl.9.00
Hej 

Först och främst så vill vi tacka alla som deltog på den förra trivelsdagen, Stort tack alla!

Vi kör en ny trivelsdag den 11/6 kl. 9.00-13,00

Arbete 9,00-12,00

Lunch 12,00-13,00

Spel 13,00 ( 9 hål scramble)

Anmälan till intendent@stdgk.se eller till receptionen

Välkomna bankommittén

Medlemserbjudande med Dynekilen GK
Under juni månad så utökar vi samarbetet med Dynekilen GK, så att vi kan spela alla dagar i veckan för 100kr (Gäller till 30/6)

Ekonomi
Lite information hur klubben går under Covid-19

# Greenfeeintäkterna är endast 13% av 2019 fram till 31 maj.

# Vi saknar även ca 300 000 kr i obetalda medlemsavgifter. Ni som inte har betalat var snäll att betala eller kontakta klubben om varför du inte har betalat din medlemsavgift.

# Klubben försöker att minska utgifterna och öka inkomsterna efter bästa förmåga under rådande omständigheter. Vi söker bidrag och Patrik jobbar bara 16tim/vecka. Diskussion förs med GML och vi har ingen vaktmästare för tillfälligt.

# Det possitiva är att vi har fått ca 40 st nya medlemmar, så Thomas har fullt upp med det nya Gröna kort kurserna.

Styrelsen