Spelrätter

Strömstad Golfklubb säljer spelrätter för 5000;- styck. Dock kan du ta direktkontakt med nedanstående personer vars spelrätter är till salu.

Om spelrättsbevis överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende spelavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, riskerar förvärvaren av spelrättsbeviset att detsamma ogiltigförklaras av klubben. Förvärvaren införs inte i spelrättsregistret så länge skulden är obetalad.

Kontakta Kansli i samband med överlåtelse av spelrätt för att registrera överlåtelse.

Nuvaranda Ägare Nr Kontakt  
Nille V. Jörgensen 101 +4767532013  
Emma Stang 401 +4791854802  
Tom Fjeldstad 158 +4652661788  
Nils Collett Vogt 733 +4797681300, ncvgav@online.no  
Lennart Olsson 866 +4652615115  
Hanne B. Hjemgård 433 hannhjem@hotmail.com  
Jon Arne Hagene 790 hagene@online.no / +4792041914  
Mette Hagene 791 mmhagene@online.no / +4791869703  
Svein Marienborg 811 svein@vekontroll.no  
Mette Marienborg 810 svein@vekontroll.no  
Jon Henrik Tveit 732 jhtveit@gmail.com  
Morten Nyquist 864 mortennyquist50@gmail.com / +4741906440  
Mattias Carlquist 634 mattias.carlquist@telia.com  
Lilly Beclijevski-Wikström 218 lilly.becli@gmail.com / +46732770329  
Rigmor Lundgren 416 rigmor.lundgren@bredband.net  
Inga Smaaland 60 ingasmaaland@hotmail.com / +4791837705  
Asbjörn Åsberg 353 rei-aasb@online.no / +4792480367  
Arne Ola Lunde 581 arne.ola.lunde@gmail.com / +4732831258  
   
OBS! Varje enskild ägare sätter sitt eget pris.  

 

Bestämmelser för Spelrätter och blankett för Överlåtelse & Upplåtelse av spelrätter se nedan.