Spelrätter

Strömstad Golfklubb säljer spelrätter för 2000;- styck, (OBS nytt pris beslutat gällande 2022. Du kan även ta direktkontakt med nedanstående personer vars spelrätter är till salu.

Om spelrättsbevis överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende spelavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, riskerar förvärvaren av spelrättsbeviset att detsamma ogiltigförklaras av klubben. Förvärvaren införs inte i spelrättsregistret så länge skulden är obetalad.

Kontakta Kansli i samband med överlåtelse av spelrätt för att registrera överlåtelse.

Nuvarande Ägare Nr Kontakt telefon  Kontakt mail
Svein Marienborg 811 +4798287780 svein@vekontroll.no
Mette Marienborg 810 +4790646075 svein@vekontroll.no
Morten Nyquist 864 +4741906440 mortennyquist50@gmail.com
       
OBS. Varje enskild ägare sätter sitt eget pris.  

 

Bestämmelser för Spelrätter och blankett för Överlåtelse & Upplåtelse av spelrätter se nedan.