Strömstad Golf AB

Ett nyttjanderättsavtal mellan Strömstad Golf AB (SGAB) och Strömstad Golfklubb (StdGK) reglerar ansvarsfördelningen
dem emellan. Strömstad Golf AB ansvarar för personal, maskiner, fastigheter och inventarier med till-
hörande driftskostnader. Strömstad Golfklubb ansvarar för den idrottsliga delen av verksamheten.

Styrelse SGAB

Robert Wernersson, Ordförande

Mats Tägtström, Ledamot

Kennet Stolfer, Ledamot

Claes-Bertil Olsson, Ledamot

Ola Åhlund, Suppleant

Kontakt

Strömstad Golf AB

Golfbanevägen 12

45290 Strömstad


Org.nr: 556950-8442

Tele: +46(0)526 617 88

Mail: intendent@stdgk.se