Strömstad Golf AB

Ett nyttjanderättsavtal mellan Strömstad Golf AB (SGAB) och Strömstad Golfklubb (StdGK) reglerar ansvarsfördelningen
dem emellan. Strömstad Golf AB ansvarar för personal, maskiner, fastigheter och inventarier med till-
hörande driftskostnader. Strömstad Golfklubb ansvarar för den idrottsliga delen av verksamheten.

Styrelse SGAB

Staffan Almhede, Ordförande

Nicklas Andersson, VD

Jan Kverneland, Ledamot

Kennet Stolfer, Ledamot

Claes Nabrink, Ledamot

Kontakt

Strömstad Golf AB

Golfbanevägen 12

45290 Strömstad


Org.nr: 556950-8442

Tele: +46(0)526 617 88

Mail: intendent@stdgk.se