Friskvårdsbidrag

Nya reglerna som gäller från 1 januari 2018 ger dig som är anställd möjlighet att nyttja friskvårdsbidraget för golfspel (förutsätter att arbetsgivaren godkänner). Detta är en mycket positiv nyhet för alla golfare och golfklubbar i Sverige!

De allra flesta arbetsgivare betalar ut friskvårdsbidraget mot uppvisande av kvitto eller faktura. Vissa stora arbetsgivare tar hjälp av en tredjepartsleverantör för hanteringen av friskvårdsbidragen. Nedan anges vilka lösningar vi är anslutna till samt för vilka avgifter tjänsten accepteras.

 

  

Från och med 2018 inkluderas golfsporten i friskvårdsbidraget. Här finns den information som du som medlem behöver för att kunna söka friskvårdsbidrag för golf hos din arbetsgivare. Läs informationen nedan eller klicka här för att komma till golf.se.

På din faktura från klubben finns de olika avgifterna specificerade. Spelavgift 18-hålsbanan samt spelavgift övningshålsbanan är godkända för friskvårdsbidrag. Medlemsavgiften i idrottsföreningen Strömstad Golfklubb är dock inte godkänd som friskvård.

För att nyttja friskvårdsbidraget brukar det räcka med att visa sin årsfaktura tillsammans med ett kontoutdrag som visar att avgifterna är betalda. Efterfrågar din arbetsgivare en särskild kvittens kan vi skriva ut en sådan, kom in i receptionen så hjälper vi till med detta! 

 

Friskvårdsbidrag för golf - så fungerar det (källa: SGF)

Här finns information om vad som gäller och svar på de vanligaste frågorna efter det efterlängtade beslutet att golfspel nu är godkänt som skattefri friskvårdsförmån. De nya reglerna gäller från 1 januari 2018.

En historisk dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 12 januari 2018, följt av en tolkning från Skatteverket tre dagar senare, gav det glädjande besked Golfsverige arbetat hårt för och väntat på länge: Golf godkänns som friskvårdsbidrag.

Skrolla ned på sidan för information om vad domen innebär, en lista över godkända aktiviteter, en lista över aktiviteter som inte är skattefria, svar på vanliga frågor från golfklubbar/golfanläggningar, svar på vanliga frågor från golfspelare samt bakgrund till golfen och friskvårdsbidraget.

Svenska Golfförbundet har haft kontakt med Skatteverket och fått bekräftat att beslutet innebär följande: 

 • Arbetsgivare kan numera erbjuda sina anställda ett skattefritt friskvårdsbidrag för i princip all form av golfspel, träning och utbildning. 
 • Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.
 • Det är fortfarande upp till arbetsgivaren om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som förmån. 
 • En förutsättning är att all personal inom organisationen/företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf.
 • Reglerna gäller från den 1 januari 2018.
 • Godkända skattefria friskvårdsaktiviteter inom golf
 • Spelrättsavgift (eller motsvarande)
 • Greenfeeavgifter (under 1 000 kr per tillfälle)
 • Egen träning på drivingrange
 • Golfträning, t.ex. nybörjarkurser, golfkurser, golflektioner (under 1 000 kr per tillfälle) och rådgivning i kost- och motionsfrågor
 • Års- eller säsongskort för korthålsbana, träningsanläggning eller träningsområde
 • Spela footgolf på en footgolfbana (motsvarar greenfeeavgift)
 • Inte godkänt som skattefri friskvårdsförmån
 • Medlemsavgiften till golfklubben (samma gäller all föreningsidrott)
 • Tränings- och motionsredskap, dvs golfklubbor och annan utrustning
 • Deltagaravgift i golftävlingar
 • Spelrättsavgifter/årsavgifter som avser mer än godkända aktiviteter, exempelvis ett exklusivt friskvårdspaket där innehållet omfattas av annat än ”motion eller friskvård av enklare slag” är inte tillåtet för skattefritt friskvårdsbidrag, vare sig helt eller delvis.

 

 • För senaste i frågan - besök www.golf.se.