Nolhotten 2017

Nolhotten 2017

 

Nolhotten spelas i år enligt följande: (speldag tisdagar)

 

16 maj Sotenäs
23 maj Mjölkeröd
13 juni Fjällbacka
22 augusti Torreby
5 september Strömstad

 

Anmälan sker på lista i klubbhuset eller via mail/telefon till receptionen senast måndag kl 16.00 veckan före aktuell speldag.

För mer information om och bestämmelser vad gäller Nolhotten 2017 se bifogat dokument.