Nolhotten 2022

NOLHOTTEN 2022
Seniorspelande damer och herrar som är medlemmar i Strömstads, Mjölkeröds, Fjällbackas, Sotenäs eller Torrebys GK kan representera sin klubb i en Nolhotteserie.
Serien spelas tre tisdagar på våren och två på hösten. Syftet är att ge spelarna ökade kontakter, tillfällen till motion och stimulans genom tävling.
 
Följande Tisdagar är bokade för Nolhotte spel:
24 maj  Torreby
7 juni    Fjällbacka
16 aug  Strömstad
30 aug   Sotenäs
6 sept    Mjölkeröd


Anmälan sker på lista på anslagstavlan i klubbhuset senast måndag kl 16.00 veckan före aktuell speldag.

För mer information om och bestämmelser vad gäller Nolhotten, läs nedan