Nolhotten 2018

Nolhotten 2018

 

Nolhotten spelas 2018 enligt följande: (speldag tisdagar)

 

22 maj Strömstad
29 maj Fjällbacka
28 augusti Sotenäs
4 september Mjölkeröd
18 september Torreby

 

Anmälan sker på lista i klubbhuset eller via mail/telefon till receptionen senast måndag kl 16.00 veckan före aktuell speldag.

För mer information om och bestämmelser vad gäller Nolhotten se bifogat dokument eller läs här.